Agenda ALV Maandag 2 Maart 2015

Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV)

Waar: in het aquarium in het Batensteinbad te Woerden
Wanneer: Maandag 2 Maart 2015, aanvang 20.00 uur

 

 1. Welkom & opening

 2. Vaststelling Agenda

 3. Notulen van de ALV 2014

 4. Jaarverslag 2014:

  1. Bestuur

  2. Zwemcommissie

  3. Polocommissie

  4. Sponsorcommissie

  5. Activiteitencommissie

 5. Verslag kascommissie

 6. Decharge bestuur voor 2014

 7. Begroting 2015

 8. Vaststellen contributie 2015

 9. Benoeming kascommissie 2015

 10. Bestuursverkiezing:

  1. Aftredend voorzitter: Jac Eekhof (niet herkiesbaar)

  2. Voordracht nieuwe voorzitter: Ron Kortleve

 11. Vrijwilligersbokaal 2015

 12. Vrijwilligersbeleid

 13. Rondvraag

 14. Sluiting

En als download: 2015 Agenda ALV ZPC WOERDEN 2 maart 2015

Sponsors